tandarts Grimbergen
tandarts Grimbergen
tandarts Grimbergen

Nieuwe patiënten

Nieuwe patiënten kunnen bij ons terecht maar helaas niet op dringende basis, onze excuses hiervoor. Nieuwe patiënten kunnen enkel telefonisch een afspraak maken (op maandag, woensdagnamiddag en vrijdag), graag je identiteitskaart meebrengen. Indien je over recente radiografies zou beschikken zou het fijn zijn deze ook mee te brengen, dank je wel   Katia & team

algemene informatie verplichting

bijgevoegde toezichthoudende autoriteiten – visum :FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen – RIZIV : Galileelaan 5/01, 1210 Brussel – Erkenning bijzondere beroepstitel algemeen tandarts : Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling informatie en zorgberoepen – Vergunning tandradiografie : Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering : Amma verzekeringen Privacywetgeving : gegevens worden verzameld, verwerkt en gedeeld conform de […]

Verwelkoming tweede assistente

Sinds haar jeugd was het Charini’s droom om iets met tanden te kunnen verwezenlijken. Sinds jaren volgde ze hierover dan ook meerdere opleidingen, en ze werkte ook reeds 5 jaar als tandartsassistente. Sinds oktober 2020 versterkt Charini ons team. Haar passie voor tanden en mondhygiëne is een enorme meerwaarde in onze praktijk en geeft ze […]

Corona update

Onze groepspraktijk blijft open en wij zetten onze tandheelkundige zorgverlening verder. Wij hanteren de allerhoogste standaarden op vlak van veiligheid en infectiepreventie en handhaven dezelfde essentiële voorzorgsmaatregelen sinds de eerste COVID-golf om zowel voor onze patiënten als voor onze medewerkers een veilige omgeving te creëren. Uw afspraak kan dus gewoon plaatsvinden en ook het maken van nieuwe afspraken […]

maatregelen corona-virus

Instructies voor de patiënten: – Gelieve maximum 10 minuten voor je  afspraak te komen – Gelieve begeleiders te laten wachten in de auto ( met uitzondering voor patiënten die begeleiding nodig hebben zoals kinderen en zorgbehoevenden ) – Gelieve u aan te bieden met een mondmasker. – Gelieve de Alcogel die ter beschikking wordt gesteld […]