tandarts Grimbergen
tandarts Grimbergen
tandarts Grimbergen

bijgevoegde toezichthoudende autoriteiten

– visum :FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
– RIZIV : Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
– Erkenning bijzondere beroepstitel algemeen tandarts : Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling informatie en zorgberoepen
– Vergunning tandradiografie : Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering : Amma verzekeringen
Privacywetgeving : gegevens worden verzameld, verwerkt en gedeeld conform de AVG wetgeving
riziv 3 89133 301 001
KBO 0453208744
niet geconventioneerd